Teshenawa மொழி

மொழியின் பெயர்: Teshenawa
GRN மொழியின் எண்: 17395
ISO மொழியின் பெயர்: Teshenawa [twc]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Teshenawa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Teshenawa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

Teshenawa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Teshenawa தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Teshenawa பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.