Ternateno மொழி

மொழியின் பெயர்: Ternateno
GRN மொழியின் எண்: 17393
ISO மொழியின் பெயர்: Ternateño [tmg]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ternateno

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Ternateno எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Ternateno க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ternateno தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ternateno பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.