Canichana மொழி

மொழியின் பெயர்: Canichana
GRN மொழியின் எண்: 1683
ISO மொழியின் பெயர்: Canichana [caz]

மாதிரியாக Canichana

இங்கே கேட்கவும்

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Canichana

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள்

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Canichana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A19000).

Canichana க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kanichana

Canichana எங்கே பேசப்படுகின்றது

Bolivia

Canichana க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Canichana தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Canichana பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Understand SPANISH