Slavonic, Old Church மொழி

மொழியின் பெயர்: Slavonic, Old Church
GRN மொழியின் எண்: 16790
ISO மொழியின் பெயர்: Church Slavic [chu]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Slavonic, Old Church

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Slavonic, Old Church எங்கே பேசப்படுகின்றது

Russia

Slavonic, Old Church க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Slavonic, Old Church தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Slavonic, Old Church பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.