San Miguel Creole French மொழி

மொழியின் பெயர்: San Miguel Creole French
GRN மொழியின் எண்: 16277
ISO மொழியின் பெயர்: San Miguel Creole French [scf]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்San Miguel Creole French

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

San Miguel Creole French எங்கே பேசப்படுகின்றது

Panama

San Miguel Creole French க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் San Miguel Creole French தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

San Miguel Creole French பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 3