Samvedi மொழி

மொழியின் பெயர்: Samvedi
ISO மொழி குறியீடு: smv
GRN மொழியின் எண்: 16276
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Samvedi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Samvedi எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Samvedi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Shares many features with Gujarati.