Remo மொழி

மொழியின் பெயர்: Remo
GRN மொழியின் எண்: 15971
ISO மொழியின் பெயர்: Remo [rem]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Remo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Remo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Peru

Remo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Remo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Remo பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.