Pomo, Northeastern மொழி

மொழியின் பெயர்: Pomo, Northeastern
GRN மொழியின் எண்: 15729
ISO மொழியின் பெயர்: Northeastern Pomo [pef]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Pomo, Northeastern

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Pomo, Northeastern எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Pomo, Northeastern க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Pomo, Northeastern தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Pomo, Northeastern பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.