Osage மொழி

மொழியின் பெயர்: Osage
GRN மொழியின் எண்: 15355
ISO மொழியின் பெயர்: Osage [osa]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Osage

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Osage எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Osage க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Osage தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Osage பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 5