Oblo மொழி

மொழியின் பெயர்: Oblo
GRN மொழியின் எண்: 15220
ISO மொழியின் பெயர்: Oblo [obl]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Oblo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Oblo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

Oblo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Oblo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..