Nugunu மொழி

மொழியின் பெயர்: Nugunu
GRN மொழியின் எண்: 15094
ISO மொழியின் பெயர்: Nugunu (Australia) [nnv]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nugunu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Nugunu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Nugunu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Nugunu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Nugunu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly Extinct.

மக்கள் தொகை: 1