Nimbari மொழி

மொழியின் பெயர்: Nimbari
GRN மொழியின் எண்: 14990
ISO மொழியின் பெயர்: Nimbari [nmr]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nimbari

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Nimbari எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon

Nimbari க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Nimbari தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..