Ngawun மொழி

மொழியின் பெயர்: Ngawun
GRN மொழியின் எண்: 14885
ISO மொழியின் பெயர்: Ngawun [nxn]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ngawun

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Ngawun எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Ngawun க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ngawun தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ngawun பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 1