Naga, Mzieme மொழி

மொழியின் பெயர்: Naga, Mzieme
ISO மொழி குறியீடு: nme
GRN மொழியின் எண்: 14568
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Naga, Mzieme

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Naga, Mzieme க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mzieme
Mzieme Naga (ISO மொழியின் பெயர்)
Northern Zeme

Naga, Mzieme எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Naga, Mzieme பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Different from Zeme Naga.

மக்கள் தொகை: 29,000