Muria, Far Western மொழி

மொழியின் பெயர்: Muria, Far Western
GRN மொழியின் எண்: 14429
ISO மொழியின் பெயர்: Far Western Muria [fmu]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Muria, Far Western

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Gaita Koitor - (The Jesus Film Project)

Muria, Far Western க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Far Western Muria
Gaita Koitor

Muria, Far Western எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Muria, Far Western க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Muria, Far Western தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Muria, Far Western பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: 79 59 88% intelligible with other Muria languages; 74% intelligible with Dandami Maria, 0-34% intelligible with Northern Ghondi, 6-50% intelligible with Southern Ghondi, 2-70% intelligible with Maria.

மக்கள் தொகை: 438,000