Mittu மொழி

மொழியின் பெயர்: Mittu
GRN மொழியின் எண்: 14111
ISO மொழியின் பெயர்: Mittu [mwu]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mittu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Mittu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Sudan

Mittu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Mittu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Mittu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.