Martuyhunira மொழி

மொழியின் பெயர்: Martuyhunira
GRN மொழியின் எண்: 13781
ISO மொழியின் பெயர்: Martuyhunira [vma]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Martuyhunira

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Martuyhunira எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Martuyhunira க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Martuyhunira தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Martuyhunira பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 5