Marimanindji மொழி

மொழியின் பெயர்: Marimanindji
GRN மொழியின் எண்: 13747
ISO மொழியின் பெயர்: Marimanindji [zmm]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Marimanindji

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Marimanindji எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Marimanindji க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Marimanindji தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Marimanindji பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 15