Maidu, Northwest மொழி

மொழியின் பெயர்: Maidu, Northwest
GRN மொழியின் எண்: 13300
ISO மொழியின் பெயர்: Northwest Maidu [mjd]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Maidu, Northwest

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Maidu, Northwest எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Maidu, Northwest க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Maidu, Northwest தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Maidu, Northwest பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 10