Loun மொழி

மொழியின் பெயர்: Loun
GRN மொழியின் எண்: 13095
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Loun [lox]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Loun

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Loun எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Loun க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Loun தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Loun பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.