Kwadza மொழி

மொழியின் பெயர்: Kwadza
GRN மொழியின் எண்: 12598
ISO மொழியின் பெயர்: Kw'adza [wka]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kwadza

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kwadza எங்கே பேசப்படுகின்றது

Tanzania

Kwadza க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kwadza தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kwadza பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.