Kudmali மொழி

மொழியின் பெயர்: Kudmali
GRN மொழியின் எண்: 12410
ISO மொழியின் பெயர்: Kudmali [kyw]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kudmali

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kudmali எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Kudmali க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kudmali தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kudmali பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Spoken by some scheduled tribes and castes including the Bedia of West Bengal and Dharua.

மக்கள் தொகை: 37,000