Kamu மொழி

மொழியின் பெயர்: Kamu
GRN மொழியின் எண்: 11489
ISO மொழியின் பெயர்: Kamu [xmu]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kamu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kamu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Kamu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kamu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kamu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 2