Ixcateco மொழி

மொழியின் பெயர்: Ixcateco
GRN மொழியின் எண்: 11028
ISO மொழியின் பெயர்: Ixcatec [ixc]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ixcateco

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Ixcateco எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mexico

Ixcateco க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ixcateco தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ixcateco பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.

மக்கள் தொகை: 119