Hulung மொழி

மொழியின் பெயர்: Hulung
GRN மொழியின் எண்: 10723
ISO மொழியின் பெயர்: Hulung [huk]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Hulung

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Hulung எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Hulung க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Hulung தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Hulung பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 10