Himarima மொழி

மொழியின் பெயர்: Himarima
GRN மொழியின் எண்: 10632
ISO மொழியின் பெயர்: Himarimã [hir]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Himarima

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Himarima எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

Himarima க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Himarima தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Himarima பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 40