Guato மொழி

மொழியின் பெயர்: Guato
GRN மொழியின் எண்: 10381
ISO மொழியின் பெயர்: Guató [gta]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guato

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Guato எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

Guato க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Guato தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Guato பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 40