Guana மொழி

மொழியின் பெயர்: Guana
GRN மொழியின் எண்: 10367
ISO மொழியின் பெயர்: Guana (Brazil) [gqn]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guana

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Guana எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil
Paraguay

Guana க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Guana தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Guana பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.