Gondi, Southern: Etapally Gondi மொழி

மொழியின் பெயர்: Gondi, Southern: Etapally Gondi
GRN மொழியின் எண்: 10298
Language Type: Unknown
ISO மொழியின் பெயர்: Aheri Gondi [esg]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gondi, Southern: Etapally Gondi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Gondi, Aheri - (The Jesus Film Project)

Gondi, Southern: Etapally Gondi எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Gondi, Southern: Etapally Gondi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 3 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Gondi, Southern: Etapally Gondi தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Gondi: Aheri
Gondi, Southern: Bhamragarh
Gondi, Southern: Sironcha

Gondi, Southern: Etapally Gondi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: 90-98% intelligibility with Sironcha; 49-58% intelligibility with Northern Gondi; speakers are called Ghond.

மக்கள் தொகை: 136,933