Kuke மொழி

மொழியின் பெயர்: Kuke
GRN மொழியின் எண்: 10191
ISO மொழியின் பெயர்: Kutang Ghale [ght]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kuke

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kuke எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nepal

Kuke க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kuke தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kuke பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 1,300