Yongbei Zhuang [zyb]

ISO மொழியின் பெயர்: Yongbei Zhuang
ISO மொழி குறியீடு: zyb
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Zhuang
மக்கள் தொகை: 2,121,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Zhuang, Northern

GRN மொழியின் எண்: 4978
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04978

Zhuang, Northern க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Cangva
Chuang
Tai Chuang
Vah Cuengh
壮(北)
壯(北)

Zhuang, Northern எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Zhuang, Northern

C27820 Becoming a Friend of God

2. Zhuang, Yongbei: Pingguo

GRN மொழியின் எண்: 18709
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 18709
மக்கள் தொகை: 10,000,000

Zhuang, Yongbei: Pingguo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yungpei
Zhuang, Northern: Yongbei

Zhuang, Yongbei: Pingguo எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

3. Zhuang, Yongbei: Pingguo: Bangxu

GRN மொழியின் எண்: 22282
மக்கள் தொகை: 4,000

Zhuang, Yongbei: Pingguo: Bangxu எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

4. Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

GRN மொழியின் எண்: 20529
மக்கள் தொகை: 99,000

Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Yongbei Zhuang

Zhuang, Yongbei;