Yerukula [yeu]

ISO மொழியின் பெயர்: Yerukula
ISO மொழி குறியீடு: yeu
மக்கள் தொகை: 300,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Yerukula

GRN மொழியின் எண்: 18548
மக்கள் தொகை: 300,000

Yerukula க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Erukala
Eruku Bhasha
Korava
Korchi
Kurru Bhasha
Kurutha
Yarukula
Yerkula
Yerukala
Yerukala-Korava
Yerukla
Yerukula-Bhasha
येरुकुला

Yerukula எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yerukula

C62220 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
A62221 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2

2. Yerukula: Parikala

GRN மொழியின் எண்: 18549
மக்கள் தொகை: 300,000

Yerukula: Parikala க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Parikala
येरुकुला: परिकला

Yerukula: Parikala எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

3. Yerukula: Sankara-yerukala

GRN மொழியின் எண்: 18550
மக்கள் தொகை: 300,000

Yerukula: Sankara-yerukala க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sankara-yerukala
येरुकुला: संकारा-एरुकाला

Yerukula: Sankara-yerukala எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Yerukula

Yerukula;