Krikati-Timbira [xri]

ISO மொழியின் பெயர்: Krikati-Timbira
ISO மொழி குறியீடு: xri
மக்கள் தொகை: 740

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

GRN மொழியின் எண்: 2321
மக்கள் தொகை: 350

Krikati-Timbira: Krikati & Timbira க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gaviao
Gaviao: Maranhao
Karakati
Krikati
Krikati & Timbira
Krikati-Timbira
Krinkati
Maranhao
Timbira

Krikati-Timbira: Krikati & Timbira எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

A06430 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Krinkati: Timbira

GRN மொழியின் எண்: 2323
மக்கள் தொகை: 350

Krinkati: Timbira க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Krinkati-Timbira
Timbira

Krinkati: Timbira எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Krikati-Timbira

Krikati-Timbira;