Wutung [wut]

ISO மொழியின் பெயர்: Wutung
ISO மொழி குறியீடு: wut
மக்கள் தொகை: 900

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Dumo: Waramo

GRN மொழியின் எண்: 5001
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 05001

Dumo: Waramo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Waramo

Dumo: Waramo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Dumo: Waramo

A80138 நற்செய்தி & பாடல்கள்

2. Wutung

GRN மொழியின் எண்: 5002
மக்கள் தொகை: 900

Wutung க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Udung

Wutung எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wutung

A80139 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Wutung

Wutung;