Wakawaka [wkw]

ISO மொழியின் பெயர்: Wakawaka
ISO மொழி குறியீடு: wkw

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Wakawaka

GRN மொழியின் எண்: 18115
மக்கள் தொகை: 3

Wakawaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

2. Wakawaka: Duungidjawu

GRN மொழியின் எண்: 18116
மக்கள் தொகை: 3

Wakawaka: Duungidjawu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

3. Wakawaka: Wagawaga

GRN மொழியின் எண்: 18117
மக்கள் தொகை: 3

Wakawaka: Wagawaga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia