Waigali [wbk]

ISO மொழியின் பெயர்: Waigali
ISO மொழி குறியீடு: wbk
மக்கள் தொகை: 11,700

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Nishei

GRN மொழியின் எண்: 3335
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03335

Nishei க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kalasha-Ala
Suki
Wai
Wai-Ala
Waigala
Waigalii
Waigeli
Zhonjigali

Nishei எங்கே பேசப்படுகின்றது

Afghanistan

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nishei

A16580 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Waigali: Varjan

GRN மொழியின் எண்: 18103
மக்கள் தொகை: 8,000

Waigali: Varjan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Varjan

Waigali: Varjan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Afghanistan

3. Waygali

GRN மொழியின் எண்: 3331
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03331

Waygali க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gambiri
Katori
Suki
Waigal
Waigali

Waygali எங்கே பேசப்படுகின்றது

Afghanistan

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Waygali

A16651 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Waigali

Nuristani, Waigeli;