டகலாக் (Tagalog) [tgl]

ISO மொழியின் பெயர்: டகலாக் (Tagalog)
ISO மொழி குறியீடு: tgl
மக்கள் தொகை: 24,216,200

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Manila

GRN மொழியின் எண்: 17034
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Manila க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tagalog: Manila
Tagálog: Manila

Manila எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

2. Tagalog: Bataan

GRN மொழியின் எண்: 17030
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Bataan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bataan
Tagálog: Bataan

Tagalog: Bataan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

3. Tagalog: Batangas

GRN மொழியின் எண்: 17031
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Batangas க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Batangas
Tagálog: Batangas

Tagalog: Batangas எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

4. Tagalog: Bulacan

GRN மொழியின் எண்: 17032
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Bulacan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bulacan
Tagálog: Bulacan

Tagalog: Bulacan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

5. Tagalog: Lubang

GRN மொழியின் எண்: 17033
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Lubang க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lubang
Tagálog: Lubang

Tagalog: Lubang எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

6. Tagalog: Marinduque

GRN மொழியின் எண்: 17035
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Marinduque க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Marinduque
Tagálog: Marinduque

Tagalog: Marinduque எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

7. Tagálog: Tanay-paete

GRN மொழியின் எண்: 17036
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagálog: Tanay-paete க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tagalog: Tanay-paete
Tanay-paete

Tagálog: Tanay-paete எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

8. Tagalog: Tayabas

GRN மொழியின் எண்: 17037
மக்கள் தொகை: 2,000,000

Tagalog: Tayabas க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tagálog: Tayabas
Tayabas

Tagalog: Tayabas எங்கே பேசப்படுகின்றது

Philippines

9. டகலாக்

GRN மொழியின் எண்: 71
மக்கள் தொகை: 2,000,000

டகலாக் க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

ภาษาตากาล็อก
Bahasa Tagalog
Filipino
Pilipino
Tagalo
Tagalog
Tagalo(G)
Tagálog
Tiếng Tagalog
التاجالوجية
زبان تاگالوگ
Тагальский
टैगालोग
तगालोग
塔加拉族語
塔加洛語; 塔加拉語; 他加祿語
塔加洛语; 塔加拉语; 他加禄语

டகலாக் எங்கே பேசப்படுகின்றது

Afghanistan
Australia
Canada
Guam
Guatemala
Honduras
Libya
Philippines
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்டகலாக்

A63187 A Christian Life - dialogue
A74730 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A74731 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
V62880 The Pearl of Great Price
V62879 The Rich Fool
V62878 The Unmerciful Servant
A33880 இயேசுவின் உருவப்படம்
A02860 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
A02861 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
A02871 உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
A17170 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் டகலாக்

Filipino-Chinese, Mestizo; Filipino, Mestizo; Filipino, Tagalog; Jew, Tagalog Speaking;