ஸ்பானிஷ் (Spanish) [spa]

ISO மொழியின் பெயர்: ஸ்பானிஷ் (Spanish)
ISO மொழி குறியீடு: spa
மக்கள் தொகை: 405,638,110

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Spanish: Andalusian

GRN மொழியின் எண்: 16880

Spanish: Andalusian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Andalú
Andalusí
Andalusian
Andaluz

Spanish: Andalusian எங்கே பேசப்படுகின்றது

Spain

2. Spanish: Aragonese

GRN மொழியின் எண்: 16881

Spanish: Aragonese க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Aragonese

Spanish: Aragonese எங்கே பேசப்படுகின்றது

Spain

3. Spanish: Canary Islands Spanish

GRN மொழியின் எண்: 16882
மக்கள் தொகை: 40,000

Spanish: Canary Islands Spanish க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Canary Islands Spanish

Spanish: Canary Islands Spanish எங்கே பேசப்படுகின்றது

Spain
United States of America

4. Spanish: Castellano

GRN மொழியின் எண்: 4558
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04558
மக்கள் தொகை: 38,400,000
எழுத்தறிவு: 99

Spanish: Castellano க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Castellano
Castilian
Espanol
Español
Spanisch
Spanish: Castilian
Spanish: Castilian: Northern
Spanish: Spain
西班牙語
西班牙语

Spanish: Castellano எங்கே பேசப்படுகின்றது

Andorra
Bolivia
Equatorial Guinea
Spain
Switzerland
Western Sahara

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Spanish: Castellano

C80946 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A17921 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A80537 நற்செய்தி
A19990 நற்செய்தி^

5. Spanish: Cuba

GRN மொழியின் எண்: 20141
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 20141
மக்கள் தொகை: 14,000,000

Spanish: Cuba எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cuba
Spain
United States of America

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Spanish: Cuba

A37652 Devotionals

6. Spanish: Equitaguinean

GRN மொழியின் எண்: 22514
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Spanish: Equitaguinean எங்கே பேசப்படுகின்றது

Equatorial Guinea

7. Spanish: Latin America

GRN மொழியின் எண்: 4557
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04557
மக்கள் தொகை: 13,624,190

Spanish: Latin America க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Espanol America Latina
español America Latina
Latin America

Spanish: Latin America எங்கே பேசப்படுகின்றது

Argentina
Belize
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Spain
Switzerland
United States of America
Uruguay
Venezuela

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Spanish: Latin America

A80536 Buenas Nuevas de las Santas Escrituras [நற்செய்தி]
A64474 Conciendo Mas De Dios [Knowing More About God]
A37843 Devociones [Devotions]
A74650 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A74646 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A74649 LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
A74647 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A74648 LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
A74651 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A74644 LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
A74645 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
A80799 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1-60
A80800 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61-120

8. Spanish: Mexico

GRN மொழியின் எண்: 52
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00052
மக்கள் தொகை: 45,000,000

Spanish: Mexico க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Espanol
Español
Spanish: Campesino

Spanish: Mexico எங்கே பேசப்படுகின்றது

Anguilla
Aruba
Australia
Belgium
Canada
Cayman Islands
Finland
Germany
Honduras
Jamaica
Mexico
Netherlands Antilles
Norway
Sweden
Switzerland
United States of America
US Virgin Islands

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Spanish: Mexico

A63957 Audiovisual Buenas Nuevas [நற்செய்தி]
C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004)
C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South
C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004)
A38329 Mixtec Diagnostic
A38331 Otros Diagnostic
A38330 Zapotec Diagnostic
A33900 இயேசுவின் உருவப்படம்
A23380 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A04081 உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
A10520 நற்செய்தி

9. Spanish: Murcian

GRN மொழியின் எண்: 16883

Spanish: Murcian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Murcian

Spanish: Murcian எங்கே பேசப்படுகின்றது

Spain

10. Spanish: Navarrese

GRN மொழியின் எண்: 16884

Spanish: Navarrese க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Navarrese

Spanish: Navarrese எங்கே பேசப்படுகின்றது

Spain

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் ஸ்பானிஷ்

Afro-Argentine; Afro-Bolivian; Afro-Ecuadorian; Afro-Honduran; Afro-Paraguayan; Afro-Peruvian; Afro-Puerto Rican; Afro-Uruguayan; Americans, U.S. Spanish-Speaking; Amerindian, Detribalized; Anusim, Crypto-Jew; Argentinian White; Atacameno; Bare; Berber, Canary Islands; Betoye; Black African, general; Bolivian, Mestizo; Brazilian, Black; Canamomo; Canichana; Cayubaba; Charrua; Chiapaneco; Chibcha; Chicomuceltec; Chilean; Chinese, general; Chorotega; Chorti; Colombian, Mestizo; Colombian, White; Coloured; Comechingon; Costa Rican; Cuban; Cuban, Black; Cuban, Mulatto; Diaguita; Dominican Black; Dominicans; Dominican White; Dujo; Ecuadorian, Mestizo; Ecuadorian, White; Emok; Eurasian; Filipinos, Spanish-Speaking; Guanaca; Guatemalan, Mestizo; Guatemalan White; Gypsy, Spanish, Gitano; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Mandarin; Honduran; Honduran White; Huarpe; Injerto, Asian / Peruvians; Jew, Spanish Speaking; Kankuamo; Kolla; Latin American; Latin American, general; Latin American, Mestizo; Lenca; Lule; Maimara; Mapoyo; Matagalpa; Mexican; Mexican Creole, Tirilone; Monimbo; Mulatto; Native Criollo, Mestizo; Nicaraguan, Mestizo; Nonuya; Omaguaca; Ona; Pampa; Panamanian; Paraujano; Part-Indian, Metis; Pasto, Quillasinga; Peruvian; Pijao, Coyaima; Pipil; Pisamira; Puerto Ricans, mixed; Puerto Ricans, White; Querandi; Rankulche; Salvadorians; Sanaviron; Senu, Zenu; Sipacapeno; South American, Mestizo; Spaniard; Spanish Creole, Pidgin; Subtiaba; Totoro; Tule; Uruguayan, Mestizo; Uruguayan, White; Venezualans; Warao; West Indian, general; Yamana; Yanacona, Mitamae; Zambo, Mulatto;