போர்ச்சுகீஸ் (Portuguese) [por]

ISO மொழியின் பெயர்: போர்ச்சுகீஸ் (Portuguese)
ISO மொழி குறியீடு: por
மக்கள் தொகை: 202,468,100

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Portuguese: Brasil

GRN மொழியின் எண்: 47
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00047
மக்கள் தொகை: 190,101,000

Portuguese: Brasil க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Brazilian Portuguese
Português
Portuguese: Brazil
Portuguese: Brazilian Portuguese
पुर्तगाली: ब्रासिल

Portuguese: Brasil எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Brazil
India
Portugal

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Portuguese: Brasil

A73940 Livro 3 – Vitória com Deus [LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்]
A73770 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A74711 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A73780 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A73950 LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
A73790 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A73800 LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
A73810 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
A04030 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
A04031 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
A32321 நற்செய்தி with பாடல்கள்

2. Portuguese: Brasil Interior

GRN மொழியின் எண்: 6494
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06494

Portuguese: Brasil Interior க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Brazil Interior
português
पुर्तगाली: ब्रासिल भीतरी

Portuguese: Brasil Interior எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Brazil
Cape Verde
France
Guinea-Bissau
India
Indonesia
Mozambique
São Tomé and Príncipe
Timor-Leste

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Portuguese: Brasil Interior

C37480 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A34420 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A37470 நற்செய்தி 1 of 2
A37471 நற்செய்தி 2 of 2

3. Portuguese: Estremenho

GRN மொழியின் எண்: 15760
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 15760
மக்கள் தொகை: 1,012,700

Portuguese: Estremenho க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Estremenho

Portuguese: Estremenho எங்கே பேசப்படுகின்றது

Portugal

4. Portuguese: Madeira-azores

GRN மொழியின் எண்: 15761
மக்கள் தொகை: 514,500

Portuguese: Madeira-azores க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Madeira-azores

Portuguese: Madeira-azores எங்கே பேசப்படுகின்றது

Portugal

5. Portuguese: Mozambique

GRN மொழியின் எண்: 19372
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 19372
மக்கள் தொகை: 1,340,000

Portuguese: Mozambique க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mozambique
português

Portuguese: Mozambique எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Portuguese: Mozambique

A61014 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A61015 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A61016 LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
A61017 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A61018 LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
A61019 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A61020 LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
A61021 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
A61022 நற்செய்தி
A61023 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1-32
A61024 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33-60
A61025 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61-96
A61026 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97-120

6. போர்ச்சுகீஸ்

GRN மொழியின் எண்: 1007
மக்கள் தொகை: 13,248,200

போர்ச்சுகீஸ் க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

ภาษาโปรตุเกส
Bahasa Portugis
Portugais
Portugees
Portugiesisch
Portugues
Portugués
Português
Portuguese
Tiếng Bồ Đào Nha
البرتغالية
زبان پرتغالی
Португальский
पुर्तगाली
葡萄牙語
葡萄牙语

போர்ச்சுகீஸ் எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Antigua and Barbuda
Australia
Belgium
Bermuda
Brazil
Canada
Cape Verde
China
Congo, Republic of the
Equatorial Guinea
France
Germany
Guinea-Bissau
Guyana
India
Jamaica
Luxembourg
Macau
Malawi
Mozambique
Netherlands Antilles
Oman
Paraguay
Portugal
Saint Vincent and the Grenadines
São Tomé and Príncipe
Senegal
Spain
Suriname
Switzerland
Timor-Leste
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Zambia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்போர்ச்சுகீஸ்

A74995 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A74996 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A63545 Vida! [Life with Christ]
A34020 இயேசுவின் உருவப்படம் 1
A34021 இயேசுவின் உருவப்படம் 2
C18341 உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
A17181 நற்செய்தி

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் போர்ச்சுகீஸ்

Agavotaguerra; Amanaye; Amapa Creole; Amerindian, Detribalized; Angolan Mestico; Apiaka; Arana; Arara do Mato Grosso; Atikum, Uamue; Brazilian, Black; Brazilian, general; Brazilian, Mestizo; Brazilian, White; Cape Verdean; Chinese, general; Coloured; German; Guato; Guinea-Bissaun, general; Gypsy, Brazilian; Gypsy, Portuguese; Iapama, Apama; Irantxe; Italo-Mulatto; Japanese, Brazilian; Jenipapo-Kanide; Jew, Portuguese Speaking; Jiripanco; Kabixi; Kaimbe; Kaixana; Kalabaca; Kalanko; Kamba; Kambeba; Kambiwa; Kampe; Kaninde; Kanoe; Kantarure; Kapinawa; Karapoto; Kariri-Xoco; Karuazu; Katukina-Jutai; Kaxixo; Kaxuyana; Kiriri; Kokama; Kontanawa; Kreje; Latin American Branco; Macanese; Mandahuaca; Marinawa; Matipu; Mekem; Mestico, Mozambican; Nahukwa; Naua; Nukuini; Ofaye; Paiaku; Pankara; Pankarare; Pankararu; Pankaru; Paranawat; Pataxo; Pataxo-Hahahae; Pipipa; Pitaguari; Portuguese; Potiguara; Poyanawa; Ribeirinhos, Amazon River Peoples; Romani, Calo; Shanenawa; Siriano; Swiss, Portuguese-Speaking; Tabajara; Tapeba; Tapuia; Tingui-Boto; Tora; Tremembe; Truka; Tumbalala; Tupinamba; Tupinikim; Tuxa; Umutina; Wakona; Wassu; Xakriaba; Xambioa; Xeta; Xipaia; Xoco; Xukuru; Xukuru-Kariri; Yabaana;