Beng [nhb]

ISO மொழியின் பெயர்: Beng
ISO மொழி குறியீடு: nhb
மக்கள் தொகை: 25,200

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Andoh

GRN மொழியின் எண்: 6305
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 06305

Andoh எங்கே பேசப்படுகின்றது

Côte d'Ivoire

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Andoh

C31780 Becoming a Friend of God

2. Beng

GRN மொழியின் எண்: 6005

Beng க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ben
Gan
Gnin
Ngain
Ngan
Ngen
Ngin
Ngouin
Nguin

Beng எங்கே பேசப்படுகின்றது

Côte d'Ivoire

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Beng

C30521 Becoming a Friend of God

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Beng

Ngan;