Muyuw [myw]

ISO மொழியின் பெயர்: Muyuw
ISO மொழி குறியீடு: myw
மக்கள் தொகை: 6,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Egum

GRN மொழியின் எண்: 2121
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02121

Egum க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Murua
Murua: Dukwayasi
Murua: Kaulae
Muruwa
Muyu
Muyua
Muyuw (ISO மொழியின் பெயர்)
Muyuwa

Egum எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Egum

C16161 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Muyuw: Gawa

GRN மொழியின் எண்: 2120
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02120

Muyuw: Gawa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gawa
Gawa & Iwa
Lougaw

Muyuw: Gawa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Muyuw: Gawa

C16131 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

3. Muyuw: Iwa

GRN மொழியின் எண்: 20947
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 20947

Muyuw: Iwa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Iwa

Muyuw: Iwa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

4. Muyuw: Nawyem

GRN மொழியின் எண்: 14467
மக்கள் தொகை: 6,000

Muyuw: Nawyem க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Nawyem

Muyuw: Nawyem எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

5. Muyuw: Wamwan

GRN மொழியின் எண்: 2119
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02119

Muyuw: Wamwan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Muiuwa
Murua
Murua Group
Muyuw
Wamwan

Muyuw: Wamwan எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Muyuw: Wamwan

A12111 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A23161 நற்செய்தி 1-20, 34,35,36

6. Muyuw: Yanaba

GRN மொழியின் எண்: 14468
மக்கள் தொகை: 6,000

Muyuw: Yanaba க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yanaba

Muyuw: Yanaba எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Muyuw

Muyuw;