Mamuju [mqx]

ISO மொழியின் பெயர்: Mamuju
ISO மொழி குறியீடு: mqx
மக்கள் தொகை: 60,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mamuju

GRN மொழியின் எண்: 13553
மக்கள் தொகை: 60,000

Mamuju க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mamoedjoe
Mamoedjoesch
Mamudju
Mamuju: Mamuju
Udai

Mamuju எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mamuju

A62490 Kareba Macoa [நற்செய்தி]

2. Mamuju: Padang

GRN மொழியின் எண்: 13555
மக்கள் தொகை: 60,000

Mamuju: Padang க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Padang

Mamuju: Padang எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

3. Mamuju: Sinyonyoi

GRN மொழியின் எண்: 13556
மக்கள் தொகை: 60,000

Mamuju: Sinyonyoi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sinyonyoi

Mamuju: Sinyonyoi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

4. Mamuju: Sumare-rangas

GRN மொழியின் எண்: 13557
மக்கள் தொகை: 60,000

Mamuju: Sumare-rangas க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sumare-rangas

Mamuju: Sumare-rangas எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mamuju

Mamuju;