Mawchi [mke]

ISO மொழியின் பெயர்: Mawchi
ISO மொழி குறியீடு: mke
மக்கள் தொகை: 99,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mauchi

GRN மொழியின் எண்: 252
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00252
மக்கள் தொகை: 80,000

Mauchi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mavchi
Mawachi
Mawchi Bhil
Mowchi
मौची

Mauchi எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mauchi

C37630 Mark Pt 1
C37631 Mark Pt 2

2. Mawchi: Gamti

GRN மொழியின் எண்: 13854

Mawchi: Gamti எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

3. Mawchi: Padvi

GRN மொழியின் எண்: 13855

Mawchi: Padvi எங்கே பேசப்படுகின்றது

India