Mashi (Zambia) [mho]

ISO மொழியின் பெயர்: Mashi (Zambia)
ISO மொழி குறியீடு: mho
மக்கள் தொகை: 23,630

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mashi

GRN மொழியின் எண்: 13823
மக்கள் தொகை: 28,800
எழுத்தறிவு: 1% in mothertongue

Mashi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

KwaMashi
Mashi (Zambia)
Masi

Mashi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Namibia
Zambia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mashi

A65273 Makande a Kristu Oyu Yoya 1 - 32 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1 - 32]
A65274 Makande a Kristu Oyu Yoya 33 - 60 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33 - 60]
A65275 Makande a Kristu Oyu Yoya 61 - 96 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61 - 96]
A65276 Makande a Kristu Oyu Yoya 97 - 120 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97 - 120]

2. Mashi: North Kwandu

GRN மொழியின் எண்: 13824
மக்கள் தொகை: 50,000

Mashi: North Kwandu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

North Kwandu

Mashi: North Kwandu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Namibia
Zambia

3. Mashi: South Kwandu

GRN மொழியின் எண்: 13825
மக்கள் தொகை: 50,000

Mashi: South Kwandu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

South Kwandu

Mashi: South Kwandu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola
Namibia
Zambia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mashi (Zambia)

Masi, Mashi;