Mamvu [mdi]

ISO மொழியின் பெயர்: Mamvu
ISO மொழி குறியீடு: mdi
மக்கள் தொகை: 60,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Mamvu: Amengi

GRN மொழியின் எண்: 13560
மக்கள் தொகை: 60,000

Mamvu: Amengi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Amengi

Mamvu: Amengi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

2. Mamvu: Tengo

GRN மொழியின் எண்: 1428

Mamvu: Tengo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Tengo

Mamvu: Tengo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Congo, Democratic Republic of

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mamvu: Tengo

C08431 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mamvu

Mamvu;