Levuka [lvu]

ISO மொழியின் பெயர்: Levuka
ISO மொழி குறியீடு: lvu
மக்கள் தொகை: 4,240

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Levuka

GRN மொழியின் எண்: 12903

Levuka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lembata
Lewokukun
Lewuka
Painara

Levuka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

2. Levuka: Kalikasa

GRN மொழியின் எண்: 12904

Levuka: Kalikasa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kalikasa

Levuka: Kalikasa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Levuka

Levuka;