Kwadi [kwz]

ISO மொழியின் பெயர்: Kwadi
ISO மொழி குறியீடு: kwz

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Kwadi

GRN மொழியின் எண்: 12596

Kwadi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola

2. Kwadi: Zorotua

GRN மொழியின் எண்: 12597

Kwadi: Zorotua எங்கே பேசப்படுகின்றது

Angola