Kryts [kry]

ISO மொழியின் பெயர்: Kryts
ISO மொழி குறியீடு: kry
மக்கள் தொகை: 5,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Kryts

GRN மொழியின் எண்: 12374
மக்கள் தொகை: 6,000

Kryts க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dzek
Dzhek
Dzheki
Katsy
Kryc
Kryz
Kryzy

Kryts எங்கே பேசப்படுகின்றது

Azerbaijan

2. Kryts: Alyk

GRN மொழியின் எண்: 12375
மக்கள் தொகை: 1,500

Kryts: Alyk க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Alyk

Kryts: Alyk எங்கே பேசப்படுகின்றது

Azerbaijan

3. Kryts: Dzhek

GRN மொழியின் எண்: 12376
மக்கள் தொகை: 1,500

Kryts: Dzhek க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dzhek

Kryts: Dzhek எங்கே பேசப்படுகின்றது

Azerbaijan

4. Kryts: Xaput

GRN மொழியின் எண்: 12377
மக்கள் தொகை: 1,500

Kryts: Xaput க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Khaput
Xaput

Kryts: Xaput எங்கே பேசப்படுகின்றது

Azerbaijan

5. Kryts: Yergyudzh

GRN மொழியின் எண்: 12378
மக்கள் தொகை: 1,500

Kryts: Yergyudzh க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yergyudzh

Kryts: Yergyudzh எங்கே பேசப்படுகின்றது

Azerbaijan

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Kryts

Kryz;