Kakanda [kka]

ISO மொழியின் பெயர்: Kakanda
ISO மொழி குறியீடு: kka
மக்கள் தொகை: 39,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Kakanda

GRN மொழியின் எண்: 11358
மக்கள் தொகை: 20,000

Kakanda க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Adyaktye
Akanda
Hyabe

Kakanda எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

2. Kakanda: Budon Kakanda

GRN மொழியின் எண்: 11359
மக்கள் தொகை: 20,000

Kakanda: Budon Kakanda க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Budon Kakanda

Kakanda: Budon Kakanda எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

3. Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda

GRN மொழியின் எண்: 11360
மக்கள் தொகை: 20,000

Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gbanmi-sokun Kakanda

Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Kakanda

Kakanda;