Kalanga [kck]

ISO மொழியின் பெயர்: Kalanga
ISO மொழி குறியீடு: kck
மக்கள் தொகை: 850,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Kalanga

GRN மொழியின் எண்: 1838

Kalanga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bakaa
Bakalanga
Chikalanga
Ikalanga
Kalaka
Kalana
Kanana
Makalaka
Sekalaka
Sekalana
Sekalaña
Shikalanga
Shona: Western
Sikalanga
Tjikalanga
Wakalanga
Western Shona
Каланга

Kalanga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana
Zimbabwe

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kalanga

A00200 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A75041 நற்செய்தி

2. Kalanga: Ikalanga

GRN மொழியின் எண்: 11384
மக்கள் தொகை: 321,000

Kalanga: Ikalanga க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ikalanga

Kalanga: Ikalanga எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana

3. Kalanga: Lilima

GRN மொழியின் எண்: 3995
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03995

Kalanga: Lilima க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Humbe
Lilima
Limima

Kalanga: Lilima எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana
Zimbabwe

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kalanga: Lilima

A15921 உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ KALANGA
A17861 நற்செய்தி

4. Kalanga: Najwa

GRN மொழியின் எண்: 11385
மக்கள் தொகை: 321,000

Kalanga: Najwa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Najwa

Kalanga: Najwa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana

5. Kalanga: Nyai

GRN மொழியின் எண்: 11386
மக்கள் தொகை: 321,000

Kalanga: Nyai க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Abanyai
Banyai
Nyai
Nyayi
Wanyai

Kalanga: Nyai எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana
Zimbabwe

6. Kalanga: Peri

GRN மொழியின் எண்: 11387
மக்கள் தொகை: 321,000

Kalanga: Peri க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Peri

Kalanga: Peri எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana
Zimbabwe

7. Kalanga: Talahundra

GRN மொழியின் எண்: 11388
மக்கள் தொகை: 321,000

Kalanga: Talahundra க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Talahundra

Kalanga: Talahundra எங்கே பேசப்படுகின்றது

Botswana
Zimbabwe

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Kalanga

Kalanga;